P001 Il·luminant. Carlos Fresno Cañada. Torna al lloc