P025 Confiança cega. Adrian Alvarez Barcial Torna al lloc