P033 El carbó sostenible només existeix en el riu. Alejandro López González Torna al lloc