P045 Jefferson i el reciclatge a Sabana Yegua. JAVIER COMADRÁN BAGARIA Torna al lloc