P070 Reunió i planificació. Josep Gerard Pou Alzamora Torna al lloc