Compartir:

Fotografías premiadas 2017

MODALIDAD PROYECTOS

 

I PREMIO:

Burkina Faso. Una dona participant de la formació ensenya orgullosa els fruits del projecte dut a terme durant els dies anteriors. A Burkina Faso la producció de cacauet representa la principal font d’ingressos de moltes famílies del camp, i el preu de venda d’aquests augmenta substancialment quan el producte està pelat. La mecanització d’aquest procés millora la qualitat de vida considerablement i permet realitzar la feina manual de dues setmanes en 10 minuts.

Aprender riendo”, de Oriol Garcés

Burkina Faso. Una mujer que participa en la formación muestra orgullosa los frutos del proyecto llevado a cabo durante los días anteriores. En Burkina Faso la producción de cacauete representa la principal fuente de ingresos de muchas famílias del campo, y el precio de venta de estos aumenta sustancialmente cuando el producto está pelado. La mecanización de este proceso mejora la calidad de vida considerablemente y permite realizar el trabajo manual de dos semanas en 10 minutos. 

 

  

II PREMIO

Senegal. Última ullada a l'assignatura de matemàtiques abans d'encarar l'examen que dóna accés als estudis de batxillerat. La pressió per superar aquest repte no és banal: els exàmens oficials suposen un esdeveniment extremadament important per les escoles i l'alumnat del país.

Tiza”, de Mar Sisquellas

Senegal. Último repaso a la asignatura de matemáticas antes de encarar el examen que da acceso a los estudios de bachillerato. La presión para superar este reto no es banal: los exámenes oficiales suponen un acontecimiento extremadamente importante para las escuelas y el alumnado del país. 
MENCIONES

Senegal. La llum es filtra entre les fulles de palmera que fan de parets en aquesta aula provisional del C.E.M de M’lomp. A l’espera d’una aula nova, aquests alumnes seguiràn cursant les classes d’anglès amb el professor Malik durant un temps en aquestes condicions, fins que algú decideixi invertir en la construcció d’unes aules més decents, on es filtri el so de l’exterior i on no hi entri l’aigua durant l’estació plujosa.

What is his parent's job?”, de Josep Soler

Senegal. La luz se filtra entre las hojas de palmera que hacen de paredes de este aula provisional del CEM de M'Lomp. A la espera de una nueva aula estos alumnos siguen cursando las clases de inglés con el profesor Malik durante un tiempo en estas condiciones, hasta que alguien decida invertir en la construcción de unas aulas más decentes, donde se filtre el sonido del exterior y no entre agua durante la estación de lluvias. Senegal. “Ici au Senegal, il n'y a pas des grues. C'est n'est pas comme a l'Europe, vousavez des machines qui font tout le travail pendant que vous regardez la chantier; maisici, ici au Senegal, ce (senyalant-se el braç) sont les grues” Ibnou Sarr, fuster deN'Dangane Sambou

 

“Andamio”, de Aina Alemany

Senegal. “Ici au Senegal, il n'y a pas des grues. C'est n'est pas comme a l'Europe, vousavez des machines qui font tout le travail pendant que vous regardez la chantier; maisici, ici au Senegal, ce (senyalant-se el braç) sont les grues” Ibnou Sarr, carpintero de N'Dangane Sambou.

 

 

 

 

MODALIDAD REALIDAD


I PREMIO

Senegal. La Fatou Diop es mostra enfadada davant la decisió del jurat en l’exhibició de combat lliure que es fa en el Dia de la Dona. En el combat lluiten el millor atleta del seu poble, M’lomp, contra el del poble del costat, Thiobon. Essent un combat no-violent, on la major part del temps se la passen amenaçant visualment l’adversari, són els jutjes els qui decideixen qui ha estat el vencedor.

La fúria de Fatou, de Josep Soler

Senegal. Fatou Diop se muestra enfadada ante la decisión del jurado en la exhibición de combate libre que se hace en el Día de la Mujer. En el combate luchan el mejor atleta de su pueblo, M'Lomp, contra el del pueblo de al lado, Thiobon. Siendo un combate no violento, donde la mayor parte del tiempo se lo pasan amenazando visualmente al adversario, son los jueces los que deciden quien ha sido el vencedor. 

 II PREMIO

Índia. Por horas, días y semanas, conviven distintas historias, clases y creencias. El padre viudo, el musulmán comerciante, el transexual adorador de Shiva. Todos se unen al ruido de los pitos, al olor ácido de la comida ambulante, a las miradas esperanzadas del próximo destino, en un lento camino por las carreteras de la India. En el país de las grandes distancias físicas, es sobre los rieles donde se disminuyen las distancias personales.

La vida sobre rieles”, de Gabriela Lavorente

Índia. Por horas, días y semanas, conviven distintas historias, clases y creencias. El padre viudo, el musulmán comerciante, el transexual adorador de Shiva. Todos se unen al ruido de los pitos, al olor ácido de la comida ambulante, a las miradas esperanzadas del próximo destino, en un lento camino por las carreteras de la India. En el país de las grandes distancias físicas, es sobre los rieles donde se disminuyen las distancias personales.
MENCIONES

Senegal. Ens trobàvem amb els nens de la llauna, una organització amb seu a Terrassa que acull a nens que estan sota les ordres d’un marabú. Aquest marabú s’encarrega “d’educar als nens “ a canvi de que els mateixos demanin diners pels carrers. Això és una pràctica habitual a Senegal. Tot i que es considera un abús, és un secret conegut per la població i el govern.

 "Mirada d'esperança", de Carlos Fresno

Senegal. Nos encontrábamos con los niños de la lata, una organización con sede en Terrassa que acoge a niños bajo las ordenes de un marabú, Este se encarga de "educar a los niños" a cambio de que ellos mismos pidan limosna por la calle. Esto es una práctica habitual en Senegal. Aunque se considera un abuso, es un secreto conocido por la población y el gobierno. 

 

 


Nepal. En Nepal conviven en perfecta armonía el hinduismo y el budismo. La puya es un ritual religioso del hinduismo que se realiza en una gran variedad de ocasiones para presentar respeto a una o más deidades. En estos pequeños templos hiduistas, que podemos encontrar tras cada esquina, es muy común ver a los vecinos y vecinas realizando una puya.

"L'hora de la Puya", de David del Campo

Nepal. En Nepal conviven en perfecta armonía el hinduismo y el budismo. La puya es un ritual religioso del hinduismo que se realiza en una gran variedad de ocasiones para presentar respeto a una o más deidades. En estos pequeños templos hiduistas, que podemos encontrar tras cada esquina, es muy común ver a los vecinos y vecinas realizando una puya.


 


Las imágenes estan protegidas por derechos de explotación y pueden estar protegidas por derechos de autor.


Podeu veure tota la col·lecció de fotografies presentades al concurs.