Comparteix:

pagines de les premiades

1er Premi - Modalitat Projectes - Autora: Sandra Bestraten

1er Premi - Modalitat Realitat dels països del sud - Autora: Claudia Mesa

2on Premi ex-aequo - Modalitat Realitat dels països del sud - Autora: Elisenda Ros

2on Premi ex-aequo - Modalitat Realitat dels països del sud - Autor: Ferran Reverter

2on Premi ex-aequo - Modalitat Projectes - Autor: Albert Lorente

Menció especial - Modalitat Realitat dels països del sud - Autora: Anna Puntí