Comparteix:

Convocatòria d'Ajuts del CCD 2024

Consulta les bases i la documentació a presentar per als ajuts per a Activitats de Cooperació.

Gestió, seguiment i pagament dels ajuts

Impulsa activitats de cooperació internacional, d'acció social d'àmbit local, de recerca per al desenvolupament i de sensibilització i educació per al desenvolupament.

32a Convocatòria d'Ajuts del CCD 2024

Impulsa activitats de cooperació internacional, d'acció social d'àmbit local, de recerca per al desenvolupament i de sensibilització i educació per al desenvolupament.

Aquesta convocatòria es nodreix dels recursos dedicats per la UPC i de les aportacions solidàries d'estudiants, Personal docent i investigador (PDI) i Personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis (PTGAS) a la Campanya del 0,7%.

Convocatòria Ajuts 2024

Modalitat A

fins a 7.000 €
Activitats de cooperació
per al desenvolupament.

  Modalitat B

   fins a 15.000 €
   Projectes de recerca
   per al desenvolupament.

Modalitat C

fins a 3.000 €
Activitats d’àmbit local
per combatre la pobresa
i l'exclusió social.

Modalitat D

fins a 2.000 €
Activitats de sensibilització
i educació per al desenvolupament.

 • Presentació de les sol·licituds:
  del 27 de febrer al 21 de març.
 • Resolució: a partir del 20 de maig.
 • Acceptació dels ajuts: 27 de maig.
 • Informes parcials: abans del 15 de novembre
  (si el projecte no finalitza l'any 2024).
 • Informes finals:
  45 dies després de la finalització de l'activitat.
 • Formalitza la sol·licitud a través de l'aplicació Món CCD.
  Accedeix amb l'usuari de la intranet UPC.

 • Annexa, en els espais habilitats, la documentació corresponent a cada modalitat.

 • Un cop fet l'enviament a través de l'aplicació, es genera un document de sol·licitud que cal signar i enviar al correu electrònic info.ccd@upc.edu

Descarrega't els models de referència

Gestió i pagaments

Justificació


Marc institucional

 1. Les propostes que obtinguin suport en el marc d’aquesta convocatòria s’han d’adequar als principis que marca el Codi ètic de la UPC aprovat per Consell de Govern del 2022
 2. Les propostes que obtinguin suport en el marc d'aquesta convocatòria s'integraran en el programa de cooperació del CCD i s'haurà de fer constar que s’han dut a terme amb el suport del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 3. Les activitats realitzades en el marc dels projectes aprovats poden tenir reconeixement d'ECTS en el cas dels estudiants de grau, i pel que fa al PDI s'inclourà la informació dels projectes a DRAC per a la seva visibilitat en el portal FUTUR-UPC.