Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Sobre nosaltres / Estratègia de Cooperació 2023-2026

Estratègia de Cooperació 2023-2026

Principis

 1. Participació de la comunitat universitària: desenvolupament col·lectiu de les diferents línies de treball.
 2. Flexibilitat: pla de treball per a quatre anys.
 3. Transparència: desplegament obert i compartit amb la societat.
 4. Aliances: treball en xarxa sumant esforços i iniciatives.
 5. Transformadora: perseguim la transformació per a la justícia global.

Estratègia de Cooperació 2023-2026
Acord CG/2023/05/03, de 23 de maig de 2023, del Consell de Govern

Línies d'acció

L1. Model de cooperació de la UPC

Objectiu

Resultats clau 2023

Resultats clau 2026

Accions proposades

 • Mapeig i visibilització del que són o podrien ser programes institucionals.
 • Estudiar la viabilitat d'iniciar nous programes en el marc de Unite!
 • Avaluar ex-post alguns projectes de la convocatòria 2022.
 • Inventari d'entitats socials amb les que la UPC estableix col·laboracions.
Articular programes i projectes institucionals basats en aliances estables i que promoguin la transdisciplinarietat. Identificació i publicació dels programes institucionals en funcionament. Definit i consolidat un model híbrid de cooperació, que combina el suport a les iniciatives de la comunitat amb els projectes institucionals.
Millorar l'activitat de cooperació i acció social a la UPC a través de l'avaluació de programes i projectes. Definició de l'abast i el model d'avaluació a partir de projectes pilot. Aplicació sistemàtica del model d'avaluació.
Delimitar el model d'acció d'àmbit local contra la pobresa. Definició del marc d'actuació en la lluita contra la pobresa en l'àmbit local. Model de relacions, responsabilitats i recursos definit.

L2. Visibilitat i recolzament a les iniciatives de cooperació

Objectiu

Resultats clau 2023

Resultats clau 2026

Accions proposades

 • Organitzar la festa anual de cooperació.
 • Programa de suport als centres.
 • Revisió de la convocatòria d'acord amb els resultats de l'avaluació.
 • Avaluar i millorar la gestió del servei (convocatòria).
 • Definir un mecanisme de visibilitat de l'activitat acadèmica (recerca) vinculada al desenvolupament humà.
 • Innovar en la comunicació dels projectes, involucrant més els participants i també beneficiaris i contraparts.
 • Projecció de la UPC com a actor en cooperació
Mantenir oberta una convocatòria d'ajuts a iniciatives de la comunitat. Revisar i millorar les bases de la Convocatòria d'Ajuts a projectes. Millorar avaluació dels projectes i de la gestió de la
pròpia convocatòria i del servei.
Recolzar i enfortir l'activitat de cooperació dels centres docents. Avaluar el pilot del Programa de suport a l'activitat dels centres i la seva continuïtat. Cada centre / campus compta amb una xarxa de cooperació, en connexió amb el seu entorn.
Fer més visibles les accions i el retorn a la comunitat, posant el focus en la dinamització
de la Campanya 0,7%.
Proposta d'acció per revitalitzar la Campanya 0,7% entre la comunitat. Nivell de coneixement de la cooperació (avaluada a través de l'enquesta de Compromís Social) (90%).

L3. Participació de la comunitat UPC

Objectiu

Resultats clau 2023

Resultats clau 2026

Accions proposades

 • Proactivitat en la generació d'una oferta d'oportunitats, projectes… per facilitar la participació.
 • Potenciar la Campanya 0,7%.
 • Elaborar un informe amb els diferents mecanismes de reconeixement per als diferents col·lectius de la comunitat.
 • Elaborar una base de dades amb els Alumni UPC que treballen en cooperació.
 • Donar visibilitat a tots els mecanismes de reconeixement als diferents col·lectius.
 • Treball de lobby per generar canvis en la manera com es reconeix l'activitat del PDI en cooperació (en altres instàncies, AGAUR...).
 • Reactivar el club Alumni de cooperació.
Facilitar la participació en cooperació a tota la comunitat. Identificar oportunitats de participació a partir de les
aliances i programes institucionals.
Consolidar una oferta d'oportunitats de participació.
Crear xarxa amb Alumni que treballen en cooperació. Identificar Alumni UPC que treballen en cooperació. Hi ha una implicació activa d'alumnis que treballen en
aquest àmbit en activitats pròpies de la UPC.

L4. Formació en cooperació i justícia global

Objectiu

Resultats clau 2023

Resultats clau 2026

Accions proposades

 • Consolidar el grup de treball de formació en cooperació.
 • Contribuir amb els continguts específics de cooperació en el grup de treball sobre la competència SiCS.
 • Tenir una proposta de formació (assignatures de grau de cooperació, explorar altres canals -FPC-...).
 • Oferta especialitzada reconeguda per SDP i ICE per a necessitats de gestió (PAS), introducció a la perspectiva de JG a la recerca, projectes, contractació....
Promoure una oferta formativa a tots els nivells (formal i no formal). El grup de treball deformació del Consell del CCD ha generat una proposta que explora les diferents oportunitats (en col·laboració amb entitats, Fundació Politècnica, plans d'estudis de grau i màster…) S'han posat en marxa propostes formatives en cooperació i justícia global.
Reforçar la sensibilització i educació per al desenvolupament a tota la comunitat UPC. Treballar amb el professorat involucrat en projectes per identificar les bones pràctiques, possibilitats i compartir experiències. Existeixen els mecanismes per assegurar el retorn a tota la comunitat universitària dels coneixements, valors i aprenentatges que es deriven de les activitats de cooperació.

L5. Recerca per al desenvolupament

Objectiu

Resultats clau 2023

Resultats clau 2026

Accions proposades

 • Revisar la modalitat de recerca de la convocatòria d'ajuts.
 • Recull de les opcions de finançament extern, acompanyar en la formulació…
 • Crear els mecanismes efectius de suport al PDI per a la gestió de projectes.
 • Avaluar la convocatòria de beques predoctorals (2024).
 • Activitat de lobby amb altres universitats per millorar les opcions de finançament a l'activitat de RDH.
Millorar els mecanismes propis de suport a l'activitat de recerca en cooperació i desenvolupament humà. Millorar la modalitat de recerca a la Convocatòria d'Ajuts del CCD. Consolidat el suport als grups de recerca o equips d'investigadors en cooperació i desenvolupament humà.
Captar recursos externs i oferir suport per a la seva gestió. Mapeig de les opcions de finançament extern disponibles (públic i privat). Els grups de recerca es poden presentar a les diferents convocatòries possibles amb suport de la institució (tècnic, de gestió, etc.).

L6. Aliances estratègiques

Objectiu

Resultats clau 2023

Resultats clau 2026

Accions proposades

 • Potenciar la participació de la UPC en la cooperació directa que fan les administracions catalanes.
 • Identificar quins podrien ser el socis potencials que reforcin les línies d'aquesta estratègia.
 • Identificar aliances clau en els diferents àmbits d'expertesa de la UPC.
Reforçar aliances amb altres actors del sector de la cooperació catalana. Identificar quins són els actors clau de la cooperació catalana amb els que volem treballar. Disposar de marcs de col·laboració estables amb els actors clau de la cooperació catalana, tant administracions públiques com entitats.
Reforçar la col·laboració amb altres actors universitaris, amb el focus en universitats del Sud. Mapejades les universitats del sud amb les que la UPC ja té relació / convenis. Tenim projectes institucionals amb universitats del sud, i es recupera la línia de cooperació universitària de la Convocatòria d'Ajuts del CCD.