Comparteix:

pagines de les premiades

1er Premi - Modalitat Projectes - Autor: Albert Pérez Rabella

Menció especial - Modalitat Projectes - Autor: Jordi Bonet Dalmau

1er Premi - Modalitat Realitat dels països del sud - Autora: Elisabet Amat Guasch

2on Premi - Modalitat Realitat dels països del sud - Autor: Raimon Elgueta

Menció especial - Modalitat Realitat dels països del sud - Autor: Xavier Estaran

1er Premi - Modalitat Oberta - Autor: Marcos Agudelo Builes