Comparteix:

pagines de les premiades

1er Premi ex-aequo - Modalitat Projectes - Autora: Ana Guasch Ferrater

2on Premi - Modalitat Projectes - Autor: Aleix Cubells Barceló

2on Premi ex-aequo - Modalitat Realitat dels països del sud - Autor: Jordi Vivaldi Piera

2on Premi - Modalitat Realitat dels països del sud - Autora: Laia Mercadé Ruiz

Menció especial - Modalitat Realitat dels països del sud - Autora: Maria Lluïsa Puig Solé