Comparteix:

Concurs 2010

2on Premi ex-aequo - Modalitat Projectes - Autora: Carolina Tesán Canales

Menció especial - Modalitat Realitat dels països del Sud - Autora: Paloma Martín Vidal

Menció especial - Modalitat Realitat dels països del Sud - Autora: Anna Altemir Montaner

Menció especial - Modalitat Realitat dels països del Sud - Autor: Miquel Roldan Notó