Comparteix:

Fotografies premiades 2003


I PREMI Projectes

I PREMI Realitat

sIpremip.jpg
sIpremir.jpg

II PREMI Projectes

II PREMI Realitat

sIIpremip.jpg
sIIpremir.jpg

MENCIONS

smenciob.jpg smencioc.jpg smencioesp.jpg

Les imatges estan protegides per drets d’explotació i poden estar protegides per drets d’autor/a.
 

La totalitat de les fotografies presentades al I Concurs Imatges del Sud es pot veure al Portal MDC.