Comparteix:

Fotografies premiades 2004

I PREMI Projectes

I PREMI Realitat

s1p5P04.jpg
s1r71R04.jpg

II PREMI Projectes

II PREMI Realitat

s2p72P04.jpg
s2r37R04.jpg

MENCIONS

s142P04.jpg
s24R04.jpg
Les imatges estan protegides per drets d’explotació i poden estar protegides per drets d’autor/a.
La totalitat de les fotografies presentades al II Concurs Imatges del Sud es pot veure al Portal MDC.