Comparteix:

ccd.equip

CoC

Que ès el CCD

El Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) és una unitat de la UPC, que neix el 1992 a iniciativa del Consell Social per impulsar la implicació activa de la UPC en cooperació al desenvolupament i voluntariat i participació social, i donar suport a la realització d'iniciatives en aquest àmbit per part de tots els membres de la UPC. A més a més desenvolupa una tasca de formació i sensibilització sobre aquesta problemàtica.

Missió

Contribuir a fer de la UPC una institució socialment responsable i transformadora, compromesa en la formació d’una ciutadania global, i activa en la generació de respostes per als principals reptes inherents a la lluita contra la pobresa i les desigualtats socioeconòmiques en el marc d’un desenvolupament global sostenible, tant a escala internacional com local. El CCD alinea la seva activitat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que configuren l’Agenda 2030 aprovada per les Nacions Unides i ho fa a través del compromís institucional i de la implicació activa de la comunitat universitària, que hi aporta tant el coneixement específic de la UPC en els àmbits de l’arquitectura, l'enginyeria, les ciències i la tecnologia com la participació en iniciatives de cooperació i solidàries orientades a combatre situacions de pobresa i vulnerabilitat social.

Visió

 • Sensibilitzar la comunitat universitària de la UPC envers els problemes socials, tècnics i econòmics dels països en vies de desenvolupament organitzant activitats específiques i donant suport a les iniciatives sorgides de membres de la UPC.
 • Formar els membres de la comunitat universitària en el coneixement d'aquesta problemàtica i estimular la seva participació en projectes de cooperació tècnica amb els països en vies de desenvolupament.
 • Col·laborar amb ONG, empreses i institucions que comparteixin els criteris i els objectius del CCD, i compartir experiències amb altres universitaris i organitzacions que actuïn en el camp de la cooperació per al desenvolupament.
 • Cooperar i assessorar països en vies de desenvolupament mitjançant programes de realització d'aplicacions tecnològiques dels quals es responsabilitzin els membres de la UPC amb el suport del CCD; cooperar i assessorar en programes de relació, formació i intercanvi amb personal dirigent, titulats i tècnics d'aquests països, i en projectes d'estada específica al nostre país, sota el guiatge de la UPC, per preparar personal d'aquests països per a una interrelació amb l'objectiu de potenciar el desenvolupament.
 • Informar i documentar, mitjançant la recollida de dades i de material, per poder disposar d'elements per dur a terme tots els objectius i programes previstos, i també per difondre a la UPC les iniciatives i les activitats que ofereixin altres ONG i institucions.
 • 53projectes
  (ONG i entitats)
 • 303participants (comunitat UPC)
 • 250.000 euros a càrrec del fons 0,7%
 • 2.463participants campanya 0,7%
 • 11 beneficiaris programa refugiats
 • 35beques d'aprenentatge

dades (juliol 2021)

Reptes

Programes institucionals

Combinar-los amb el suport a iniciatives de la comunitat, per enfortir i millorar la qualitat de la cooperació a la UPC.

Comunitat

Potenciar el creixement d'una comunitatde cooperació a la UPC, formada i vibrant, basada en la col·laboració, la iniciativa i l'intercanvi mutu.

Les persones titulades

(grau, màster i doctorat) incorporen la responsabilitat vers el desenvolupament humà en la seva activitat professional.

La institució

La UPC aporta la seva expertesai el seu valor diferencial al conjunt de la cooperació catalana.

Equip Humà. Qui som?

El model de governança es defineix al seu reglament d'organització i funcionament. Compta amb un òrgan unipersonal (directora o director), i un òrgan col·legiat (Consell). La Junta assisteix i assessora a la directora o el director i al Consell.


Gemma Fargas
Directora 


Daniel López
Membre de la Junta 


Laia Ferrer
Membre de la Junta 


Jordi Segalàs
Membre de la Junta 


Muriel Botey
Membre de la Junta 


Xavier Ortega
Coordinador 


Emiliana Marqués
Tècnica


Eva Vendrell
Tècnica

Consell

 • Josefina Antonijuan. Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat.
 • Montserrat González González. Representant del Consell Social.
 • Xavier Andreu Vallecillos López. Representant del Consell de l'Estudiantat.
 • Nur Garcia. Representant del Consell de l'Estudiantat.
 • Maria Paula Gómez Copete. Representant del Consell de l'Estudiantat.
 • Beatriz Martinez Navarro. CITM.
 • Daniel López Codina. EEABB.
 • Eva Vidal López. ETSETB.
 • Francisco Javier Burgos. FOOT.
 • Fermín Sánchez. FIB.
 • Jordi Mateu Llevadot. FNB.
 • David Lépez López. ETSAB.
 • Jordi Segalàs Coral. EPSEVG.
 • Laia Ferrer Marté. ETSEIB.
 • Toni Pascual. CFIS.
 • Manel Grifoll Colls. ETSECCPB.
 • Judith Ramírez Casas. EPSEB.
 • Muriel Botey Cumella. EEBE.
 • Chara Pantazi. FME.
 • Pura Alfonso Abella. EPSEM.
 • Roc Meseguer Pallarès. EETAC.
 • Roger Sauquet Llonch. ETSAV.
 • Víctor López-Grimau. ESEIAAT.

Responsables de cooperació als centres docents

 • Beatriz Martinez Navarro. CITM.
 • Daniel López Codina. EEABB.
 • Eva Vidal López. ETSETB.
 • Francisco Javier Burgos. FOOT.
 • Fermín Sánchez. FIB.
 • Jordi Mateu Llevadot. FNB.
 • David López López. ETSAB.
 • Jordi Segalàs Coral. EPSEVG.
 • Laia Ferrer Marté. ETSEIB.
 • Toni Pascual. CFIS.
 • Manel Grifoll Colls. ETSECCPB.
 • Judith Ramírez Casas. EPSEB.
 • Muriel Botey Cumella. EEBE.
 • Chara Pantazi. FME.
 • Pura Alfonso Abella. EPSEM.
 • Roc Meseguer Pallarès. EETAC.
 • Roger Sauquet Llonch. ETSAV.
 • Víctor López-Grimau. ESEIAAT.

Aprovació de la creació d'una unitat operativa de la UPC denominada "Centre de Cooperació per al Desenvolupament" (CCD).
[Acord CG/2021/06/06]