Comparteix:

2012/12/14 - 127 ordinadors reparats s'han donat a programes socials i projectes de cooperació

1200 ordinadors vells a les escombraries. O 1200 equips informàtics revisats, reparats i cedits a projectes socials i de cooperació al desenvolupament. La segona opció és el resultat de 17 anys de funcionament del programa Reutilitza

Al llarg dels darrers 17 anys s'ha dut a terme el programa Reutilitza, de material informàtic, que canalitza l’esforç de l'estudiantat, professorat i personal d’administració i serveis de la UPC per reparar i recuperar els equips procedents de les renovacions de material informàtic.

Des de l’any 1995 s’han realitzat més de dos-cents projectes de donació de material. Sense aquesta iniciativa, tots aquests equips, més de 1200 ordinadors, acompanyats d'altre material informàtic, haurien acabat com a residus. Al voltant del 30% dels projectes han estat donacions locals a ONG catalanes i programes d'interès social. La resta han estat cedits i integrats com a recursos en projectes de cooperació per al desenvolupament en diferents països. Alguns d’aquests projectes han requerit, a més d’ordinadors i voluntariat, el desenvolupament d’un programari específic, que en la majoria dels casos ha estat realitzat per estudiants en el marc dels seus projectes de final de carrera.

Al llarg del passat curs 2011-12, des del Programa Reutilitza s’ha col·laborat amb 15 iniciatives cedint 127 equips i altres materials, com memòries RAM, impressores, cables i targetes gràfiques i de xarxa. Aquests equips s'han destinat a programes solidaris, entitats socials i projectes de cooperació al desenvolupament.

L'objectiu principal d'aquest programa, que cada any posen en marxa l'associació Tecnologia per Tothom (TxT), la FIB i el CCD, és allargar la vida de l'equipament que s'ha considerat obsolet. D'una banda, això contribueix a posar a disposició d'entitats i projectes solidaris equipament informàtic. D'altra banda, contribueix a la reducció i la sensibilització al voltant del tema dels residus electrònics. Moltes vegades, els equips que es donen de baixa no es reciclen adequadament. O fins i tot si ho fan, molts dels components dels ordinadors són molt difícils de recuperar i reciclar, i generen importantíssims problemes ambientals, que lògicament s'han de sumar als costos econòmics, socials i ecològics de la seva fabricació.

El programa Reutilitza s'articula al voltant de la donació d'equips, procedents de renovacions de la pròpia UPC o bé d'altres empreses i organitzacions, la seva recollida i emmagatzematge, i la seva posada a punt. Aquesta posada a punt es fa en el marc de les Jornades Reutilitza, i en coordinació amb les pràctiques de diverses assignatures de la FIB, des de primer a quart, esdevenint per tant un potent canal de sensibilització i mobilització de l'estudiantat a tots nivells. A continuació, els equips es posen a disposició de les entitats, organitzacions i projectes on poden resultar d'utilitat.

Es pot contactar amb l'associació tant per a la donació de material com per a sol·licitar-ne a través del correu electrònic reutilitza@gmail.com.