Comparteix:

1er Congrés d'Aigua i Sostenibilitat a la UPC

L’acte tindrà lloc el 26 i 27 de juny i vol ser un espai de reflexió sobre el medi ambient i la societat.

L’Escola Superior d’Enginyeria Industrial, Aeronàutica i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya organitza la primera edició del Congrés d’Aigua i Sostenibilitat. Sota el títol “Tecnologia i accés a l’aigua”,  té com a objectiu generar un espai de debat i reflexió entorn de l’aigua i de la seva rellevància en l’entorn, el medi ambient i la societat. L’acte té una voluntat divulgativa i, per aquest motiu, es compensaran els debats i continguts científics i acadèmics amb un programa d’activitats de caràcter social i cultural com una visita per la ciutat de Barcelona amb dinar a la vora del mar i una visita guiada per Terrassa.

Hi ha quatre àmbits que vehicularan el Congrés:

  • Aigües i ciència: s’exposaran les experiències cientificotècniques més punteres en referència a sistemes de purificació, tractament de residus i anàlisi de l’impacte ambiental.
     
  • Cooperació i Sostenibilitat: aquesta línia analitza les investigacions i projectes innovadors en el món de la cooperació així com els sistemes de gestió de l’aigua des de la perspectiva dels Drets Humans.
     
  • Aigua i Educació: s’exposaran experiències docents o anàlisis de com s’entén l’aigua en entorns educatius.
     
  • Models de Gestió de l'Aigua: inclou tot allò que faci referència a models de gestió de l'aigua, tenint present tots els aspectes rellevants que cal tenir en compte en processos de transició i els punts forts i febleses que tenen.

Es pot consultar el programa complet al següent enllaç i realitzar la inscripció.