Comparteix:

2014/12/16 - La primera assemblea de RehabiMed a la UPC permetrà reforçar l’àmbit de la cooperació de la Universitat

El proper 18 de desembre se celebra l'Assemblea General Ordinària de RehabiMed, una associació dedicada a la rehabilitació i regeneració urbana a la ribera mediterrània. L'assemblea se celebrarà a l'EPSEB, que des de fa poc acull la seu d'aquesta organització, i en la que participen diversos professors de la UPC.

RehabiMed és una ONG que aglutina l’experiència de més de vint anys de treball conjunt de professionals, institucions i organitzacions a més de 40 països europeus i mediterranis. Una xarxa internacional de professionals de diferents disciplines (experts, professors, joves que s’inicien…) els quals avui, de forma solidària, desenvolupen activitats a tot el món orientades a la promoció de la rehabilitació sostenible i la regeneració urbana, per promoure la revitalització social i econòmica del territori, i per preservar i difondre el seu patrimoni identitari.
L’Associació internacional RehabiMed, amb seu a Barcelona, desenvolupa els seus objectius i activitats en els països europeus i de la mediterrània, tenint una vocació clara de projecció mundial mitjançant convenis de col·laboració amb UNESCO. RehabiMed treballa avui arreu del món en la promoció de la rehabilitació sostenible, en la revitalització social i econòmica de les ciutats, i en la millora ambiental i l’eficiència energètica dels edificis per l’equilibri ambiental del planeta.

 

Els projectes i activitats que desenvolupa s’orienten envers els objectius següents:

  • Impulsar la recerca i la formació sobre la rehabilitació, la sostenibilitat i la valorització social, econòmica, ambiental i cultural del patrimoni construït, amb una xarxa d’experts internacionals.
  • Difondre una metodologia de treball multidisciplinari per a la rehabilitació i el manteniment dels edificis en els àmbits de la legislació, la gestió i la tècnica.
  • Crear sinèrgies entre els actors involucrats en el procés de rehabilitació i revitalització urbana sostenible.
  • Augmentar la capacitat de les autoritats locals i regionals, per a la rehabilitació urbana sostenible.
  • Contribuir a la millora de les condicions de vida, d’un ampli espectre de població, mitjançant la rehabilitació urbana.
  • Proporcionar a les ONG per al desenvolupament recolzament tècnic en les seves activitats, en relació a la rehabilitació del parc edificat.
  • Promoure les activitats d’inventariat, de posta en valor, de revitalització dels centres històrics, i de rehabilitació i reutilització sostenible d’edificis.
  • Reforçar la comprensió mútua i el diàleg entre cultures, generacions i gèneres. Mitjançant el coneixement i la preservació de la identitat històrica i cultural comú del patrimoni arquitectònic material i immaterial.
  • Estimular la sensibilització de la població sobre la importància de salvaguardar el patrimoni arquitectònic material i immaterial.
  • Cooperar amb les autoritats per al desenvolupament de plans d’acció integral.