Comparteix:

2015/01/09 - Obert el concurs fotogràfic "Imatges del Sud"

Fins el proper 13 de febrer de 2015 està oberta la XII edició del Concurs Fotogràfic Imatges del Sud


El CCD convoca anualment aquest concurs amb l'objectiu de difondre les diferents realitats dels països del sud i de promoure i donar un reconeixement a la participació activa de la comunitat universitària de la UPC en els àmbits de la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament.


Poden participar-hi totes les persones vinculades a la UPC (estudiants, professorat i personal d'administració i serveis) que hagin participat directament en activitats de cooperació per al desenvolupament realitzades al llarg de l'any, en el marc d'aquelles propostes que hagin rebut el suport del CCD a través de la corresponent convocatòria d'ajuts.

XII Concurs Fotogràfic "Imatges del Sud"

El proper 19 de desembre s'obre el XII Concurs "Imatges del Sud". S'hi poden presentar fins a 3 fotografies a cada una de les modalitats, Realitat dels països del Sud i Projectes. Cada una de les modalitats està dotada amb un primer premi de 400 € i un segon premi de 200 €. Cal presentar les fotografies enviant-les per separat per correu electrònic, fins el dia 13 de febrer. Trobareu més detalls a les bases del concurs.