Comparteix:

2015/02/05 - La UPC col·labora en un curs internacional sobre malaltia de Chagas

El curs, coordinat pel metge Pere Albajar, responsable d'aquesta malaltia a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), es durà a terme amb el suport econòmic de l'Ajuntament de Caldes de Montbui i de la pròpia OMS. 

Lideren el projecte el Programa de Control de la Malaltia de Chagas del Departament de Control de Malalties Tropicals Desateses de l'OMS, el Programa de Salut Internacional de l’Institut Català de la Salut (PROSICS) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC amb la primera fase del disseny i preparació del curs internacional de la malaltia de Chagas. 

La malaltia de Chagas està estesa per tot el món, però afecta de manera molt important les zones rurals dels països d'Amèrica Llatina. S'estima que afecta uns 8 milions de persones, i que unes 12.000 persones moren cada any degut a la malaltia, que afecta principalment el sistema digestiu i cardíac de manera crònica. Malgrat la seva gran prevalença, aquesta malaltia és poc coneguda, i forma part del grup de malalties que l'OMS anomena "desateses" (neglected, en el terme en anglès). En aquest sentit, la formació dels especialistes i la recerca són claus per combatre-la i per poder avançar en el seu control a nivell mundial.

La formació d'especialistes
Conscients d’aquesta realitat, des del Departament de Control de Malalties Desateses de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) es pretén oferir un curs bianual de formació de persones d’institucions sanitàries, de vigilància i control de malalties tropicals desateses als països afectats. En aquesta edició del curs, hi assistirà una persona per país, que tindrà la funció d’actuar com agent multiplicador dintre del seu propi país. El curs serà impartit per especialistes de les diferents disciplines implicades, des de la parasitologia i entomologia fins als especialistes en malalties cardíaques o sistemes de informació geogràfica.

La primera edició del curs s’impartirà a la ciutat de Santiago del Estero (nord-oest d’Argentina), capital d’una de les àrees de major afectació de la malaltia de Chagas, amb la possibilitat de realitzar les activitats pràctiques del curs en les pròpies comunitats afectades. El curs tindrà una durada de tres setmanes i la seva primera edició tindrà lloc l’any 2016. La primera fase del treball a realitzar, que és el disseny del curs. En aquesta fase s'elaborarà el programa del curs, es contactarà amb les persones responsables de cada àmbit temàtic, s'elaborarà el material pedagògic, el cronograma d’activitats i dissenyarà el sistema de gestió. 

Sistema d'informació per al control de la malaltia
La UPC, a través de la FIB, i l'OMS estan col·laborant també en el desenvolupament d'un sistema d'informació que sigui capaç de donar suport a la presa de decisions i la recerca, per contribuir al control de la malaltia. En aquest sentit, l'any passat es va fer el preprojecte, que va donar com a producte el TFG de Jaume Viñas, dirigit pel professor Alberto Abelló, i actualment s'està treballant en la recerca de finançament per a la realització del projecte, que s'espera començar a meitats del 2015.