Comparteix:

2015/03/08 - 8 de març, dia internacional de la Dona

L'Informe d'evolució del nombre de dones i homes a la UPC en el curs 2013-2014, realitzat en el marc del II Pla d'Igualtat d'Oportunitats de la universitat, mostra que el percentatge de dones a la UPC se situa en un 24,3 % pel que fa a estudiants de grau de nou ingrés, un 23,8% del PDI, un 61,6% del PAS i un 32,8% del personal de recerca (PAS i PDI). 

Tot i això, en una universitat amb majoria masculina (excepte en el cas del PAS) crida l'atenció que els participants en els projectes de cooperació de la UPC de l'any 2014 que van rebre suport en la XXII Convocatòria d'Ajuts del CCD eren majoritàriament dones, un 56%.


Dades: CCD XXII Convocatòria d'Ajuts


Cal treballar per preservar la igualtat i l'equitat de gènere a tots els àmbits: a la vida pública, als espais de decisió, en els entorns més tecnificats, etc. La suma de les diferents perspectives que aporten homes i dones, els seus interessos i preocupacions, les seves capacitats i motivacions és el que confereix riquesa als projectes, a les actuacions, a les aproximacions i, en definitiva, a la comprensió del món.