Comparteix:

2015/03/22 - Recerca: Dret humà a l'aigua i el sanejament

23/03/2015

Aquest any se celebra per vintidosena vegada el Dia Mundial de l'Aigua, convenció declarada per Nacions Unides i que és liderada per UN Water, el mecanisme interinstitucional de les Nacions Unides encarregat de tots aquells aspectes relacionats amb els recursos d'aigua dolça i que inclou el sanejament.

Cada any es focalitza l'atenció sobre un aspecte diferent i en aquesta ocasió el focus és aigua i desenvolupament sostenible, en un any especialment rellevant ja que s'estan acabant de gestar els nous objectius de desenvolupament post-2015, coneguts com Objectius de Desenvolupament Sostenible. Malgrat la convergència entre els plantejaments de desenvolupament humà i de drets humans, diferents experts han recalcat les diferències teòriques i operatives existents entre tots dos plantejaments. La incorporació dels principis, continguts i enfocaments dels drets humans està sent una vegada més una qüestió àmpliament discutida, incorporada en els discursos oficials i no prou considerada en les propostes finals, segons grups que en són defensors.


A través dels indicadors utilitzats pels mecanismes de monitorització internacionals, es poden observar alguns dels solapaments i diferències existents entre els dos enfocaments. En el cas concret de l'aigua i sanejament, existeixen dos mecanismes internacionals sota el paraigua d'UN Water per al monitoratge del sector. El programa de monitorització conjunt (JMP) d'UNICEF i OMS i la plataforma coneguda internacionalment com GLAAS. El contingut del dret humà a l'aigua i sanejament evidencia clarament que mesurar aquest dret humà és més que comptar el nombre d'instal·lacions existents i així ho estan assumint aquests mecanismes.


Un grup d'investigadors de la UPC acaba de publicar un article en el qual es proposen analitzar en profunditat fins a quin punt les noves propostes de JMP i GLAAS per el monitoratge del sector a nivell internacional poden contribuir al mesurament del dret humà a l'aigua i sanejament en un sentit ampli. A més, s'identifiquen els principals buits d'informació d'una i altra, i es fan algunes propostes per enriquir els dos mecanismes des d'una perspectiva de drets humans.

Molts actors del sector s'han sumat als nombrosos esdeveniments al voltant del dia mundial de l'aigua el passat 22 de març. En boca de molts d'ells s'han sentit les paraules "dret humà a l'aigua i sanejament" però sovint amb una idea una mica superficial de les seves implicacions. L'article publicat contribueix a dotar de significat pràctic aquesta terminologia i apropar-la a la pràctica de les polítiques públiques sectorials.