Comparteix:

2015/05/06 - Resposta de la comunitat a la Convocatòria d'Ajuts del CCD

El passat 9 d'abril es va tancar la XXIII Convocatòria d'Ajuts del CCD per a activitats de cooperació, corresponent a aquest any 2015. Aquesta convocatòria s'adreça a tots i totes les membres de la comunitat universitària per donar suport a projectes, activitats formatives i altres iniciatives de cooperació a països en desenvolupament en què intervingui directament estudiantat, PDI i/o PAS de la UPC, així com les activitats de sensibilització i propostes d'educació per al desenvolupament que es realitzin a la UPC. 

En aquesta edició de 2015 s'hi han presentat 51 propostes, 36 a la modalitat de col·laboració amb ONG i altres entitats, 11 a la modalitat de col·laboració amb universitats i centres de recerca i 4 a la modalitat de sensibilització i educació per al desenvolupament.

Destaquem de manera molt rellevant la concentració de projectes a l'Àfrica de l'Oest, regió que acumula 20 de les propostes presentades, i en particular el país de Senegal, en el que es duen a terme 10 dels projectes presentats a la convocatòria. 14 dels projectes es desenvoluparan a Amèrica del Sud i la resta es reparteixen en la resta de regions. 

Pel que fa a les escoles i centres, cal destacar l'ETSAB i l'ETSECCPB com les escoles que han presentat més iniciatives, 10 i 8 respectivament. L'ETSEIB, EPSEB i ESAB han presentat 6, 6 i 5 propostes. Destaquem, a més, que per primera vegada en molt de temps hi ha una proposta presentada per membres de la FNB. 

Durant els propers dies i setmanes s'analitzaran i valoraran les propostes, i s'espera que la resolució es farà pública a partir del 28 de maig.