Comparteix:

2015/06/15 - La UPC col·labora en la reconstrucció a Nepal

15/06/2015

El passat 25 d'abril un terratrèmol, el més poderós des dels anys 30, va sacsejar el Nepal, afectant greument la vall de Katmandú. Hi van morir més de 10.000 persones, i els danys materials, molt difícils de quantificar i valorar, van ser molt importants. 

Diverses entitats s'han mobilitzat per recollir recursos per fer front a l'emergència, dur a terme les primeres operacions de rescat, i fer front a les primeres necessitats post-desastre. Tanmateix, passades les primeres setmanes, la feina per fer al país és enorme, i moltes organitzacions es preparen per treballar en aquesta fase, la reconstrucció, que és complicada per molts motius, però un d'important és que és difícil mobilitzar recursos quan la notícia del terratrèmol ha desaparegut de les capçaleres dels diaris i de l'actualitat informativa. 

La vila de Bhimphedi, d’uns sis mil habitants, es troba dins de la zona afectada pel terratrèmol. Sortosament no hi va morir ningú. No hi havia ningú a les cases, uns estaven inaugurant un camp de futbol finançat amb fons de cooperació per al desenvolupament, altres estaven treballant al camp. Tot i així la devastació va ser gegantina, pràcticament cap casa va quedar dreta. La UPC ha col·laborat a través de la convocatòria del CCD en projectes a Bhimphedi amb l'ONG Amics del Nepal, on s'han desenvolupat conjuntament projectes agrícoles, de qualitat de l'aigua i d'enfortiment de capacitats TIC. En aquests moments ens proposem seguir col·laborant, per contribuir a la reconstrucció. Base-A i la UPC col·laboren amb Amics del Nepal en el programa de reconstrucció. Els primers sis mesos són clau, la voluntat és avaluar la situació actual i ajudar a seleccionar, juntament amb la població local, tècniques constructives sismeresistents, construir 8 prototips d’habitatge amb diferents tècniques per mostrar possibilitats a la població, fer tallers de formació constructiva per ensenyar als paletes i constructors locals les tecnologies a utilitzar i crear un banc de materials per fer possible la construcció d’habitatges. Un projecte ambiciós però amb força garanties d’èxit donada l’experiència dels responsables tècnics del projecte. Posteriorment es pretén crear un fons econòmic per oferir microcrèdits que permetin progressivament la reconstrucció del conjunt de la vila. L’objectiu del conjunt del treball és facilitar la reconstrucció de Bhimpedhi tot enfortint les capacitats de la població en tècniques constructives sismeresistents. És alhora un procés d’aprenentatge per les ONG catalanes que intervindran, els tallers constructius, el banc de materials,.. són iniciatives que es poden reproduir i millorar en altres poblacions properes a Bhimphedi.


Un programa com aquest tan sols és possible si el protagonitzen persones amb coneixements, formació i experiència. L'equip del projecte està format per Amics del Nepal, organització que coneix la localitat, la població i la situació actual, i té capacitat per mobilitzar i organitzar, a més d'una persona sobre el terreny. Base-A, un col·lectiu de joves arquitectes i estudiants que entenen l'arquitectura com a eina de transformació social, que hi aportaran voluntaris per al treball de camp i la seva experiència en projectes de cooperació en l'àmbit constructiu, Caldes Solidària, una ONG de Caldes de Montbui que ha col·laborat amb Amics del Nepal en diverses ocasions i que s'encarrega de la cerca de fons per al finançament del projecte, i el CCD, que hi participarà a través de l'assessorament tècnic d'experts com Pedro Lorenzo (arquitecte), i aportant part del finançament que permeti la mobilitat de l'equip sobre el terreny. 

L'equip de treball està treballant per preparar la primera visita sobre el terreny per al treball de reconstrucció al setembre. Tot i que per fer front a la situació immediatament posterior a l'emergència s'han distribuït materials per construir tendes provisionals, és imperatiu reconstruir els habitatges, ja que a partir del mes de desembre les temperatures no permeten viure en aquests aixoplucs.