Comparteix:

2015/10/27 - Publicació de l'informe sobre l'estat de l'EpD a les universitats

27/10/2015

 

La Fundació Autònoma Solidària (FAS), en coordinació amb les universitats públiques catalanes i l’ACUP, ha publicat l’informe “L’Educació per al Desenvolupament a la Universitat. Impulsant l’educació crítica i compromesa als estudis de grau”, fruit d’un estudi que recull i analitza dades de les vuit universitats públiques catalanes.

La diagnosi identifica l’estat de la qüestió i les possibilitats de consolidar continguts que incorporin les perspectives de l’educació per al desenvolupament (EpD) als estudis formals universitaris. A més, també inclou un
recull de bones pràctiques d’integració curricular amb enfocament d’Epd i un conjunt de recomanacions per avançar en la seva introducció.


Quin és l’estat d’implementació de l’EpD a les universitats?


L’informe recull que els estatuts de les 8 universitats fan referència als fonaments de l’educació per al desenvolupament com a principis rectors o finalitats que haurien de guiar l’acció educativa, com ara l’avenç en l’eradicació de la pobresa, la voluntat de promoure un pensament crític entre l’alumnat, la defensa dels drets humans o la promoció del desenvolupament sostenible.  Pel que fa a les polítiques socials de les universitats, l’estudi mostra que els centres han evidenciat l’interès per tractar temàtiques socials, però emmarcades fora de l’àmbit de l’educació formal. Finalment, la diagnosi analitza els plans d’estudis de les 8 universitats per identificar les possibilitats d’implementació de l’EPD i conclou que “el disseny actual dels plans d’estudis mostra potencial per a la incorporació d’EpD en nombroses assignatures i titulacions”. De fet, comptabilitza més de 580 assignatures afins a les temàtiques d’educació crítica.


La perspectiva d’estudiants, coordinació de graus i professionals


La diagnosi també incorpora les opinions de 892 estudiants de la UAB que van participar en una enquesta sobre les expectatives respecte el seu pas per la universitat i la seva posició sobre els plantejaments que s’aborden des de l’EpD. Més d’un 75% va expressar que “li agradaria obtenir o haver obtingut la capacitat d’analitzar globalment els fenòmens complexos del món actual”.

El parer de les coordinacions de 5 titulacions de la UAB també queda recollit en l’informe, que manifesten la importància d’incorporar una formació en pensament crític però expressen també la necessitat d’equilibrar-ho amb continguts específics de les titulacions. Alhora, l’informe recull opinions que posen damunt la taula que a dia d’avui la incorporació de continguts d’EpD depèn de la voluntat del professorat. No obstant això, diu l’informe, “en tots els casos identifiquen temàtiques específiques que ja tenen en compte la sostenibilitat i la ciutadania crítica en els seus continguts”. També es remarquen els Treballs de Final de Grau com a una oportunitat per introduir-hi perspectives d’educació crítica.


Finalment, l’informe recull veus de professorat, d’altres agents universitaris i d’organitzacions socials amb expertesa en la temàtica, aportant els resultats del primer seminari “L’EpD en els estudis de grau. Construint una universitat crítica i compromesa”, realitzat a Barcelona el gener de 2015.Bones pràctiques d’EpD


La diagnosi plasma 9 accions educatives d’introducció de la perspectiva d’EpD en l’educació formal universitària, entre les quals, el projecte GDEE – Dimensió global als estudis de l’àmbit cientificotecnològic a la UPC, l’experiència de les Aules contra la pobresa de la UdL, el  Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global a la UAB i la  Clínica jurídica ambiental de la URV a través de la metodologia de l’Aprenentatge Servei (ApS).

La iniciativa de desenvolupar la diagnosi està emmarcada en el projecte “Impulsant l’Educació per al Desenvolupament a la Universitat”, coordinat per la FAS, i s’ha elaborat amb la col·laboració de: Fundació Solidaritat UB, Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG, Oficina de Desenvolupament i Cooperació (ODEC) de la UdL, Campus per la Pau UOC, Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD) de la UPC, UPF Solidària i ACUP, i el suport de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.Més informació:

  • Diagnosi “L'educació per al desenvolupament a la universitat” (Informe Complet CAT):

http://www.uab.cat/doc/diagnosiEpDuniversitats