Comparteix:

28 membres del PAS s'han format en cooperació universitària al desenvolupament

Per primera vegada aquest any s'ha inclòs la cooperació universitària al desenvolupament en el pla de formació del PAS, i 28 persones s'han format en aquest àmbit a través del Servei de Desenvolupament Professional

Aquest any s'ha inclòs a l'Eix 0 del pla de formació del PAS, el corresponent a "Recolzament de les polítiques de caràcter social a la UPC", la cooperació universitària al desenvolupament (CUD). En aquesta col·laboració entre el CCD i el SDP s'han proposat dues accions formatives: "La cooperació al desenvolupament humà sostenible a la UPC", adreçat de manera general a tot el col·lectiu del PAS, i "Com fomentar la participació de l'alumnat en cooperació universitària al desenvolupament", adreçat específicament a administradors/es de centre i persones que intervenen en processos com l'acollida de nous estudiants o la matrícula. 

Un total de 28 persones han participat en les dues accions formatives, que van ser dinamitzades per l'equip tècnic del CCD i van comptar amb la col·laboració d'Enric Centelles, PAS del Campus del Baix Llobregat, que va explicar la seva experiència en projectes de cooperació al desenvolupament al Brasil i als camps de refugiats saharauis a Algèria. Els principals objectius d'aquesta formació eren obtenir una visió general de l'activitat CUD a la UPC i conèixer les diferents vies de participació, tant per al PAS com per a l'estudiantat. 

Hem demanat a Pilar Batanero, cap del SDP, que ens expliqui el seu parer sobre la inclusió de la CUD en el pla de formació "L'eix 0 del pla de Formació PAS té l'objectiu d'impulsar i donar suport a la sensibilització i al coneixement entre el PAS de les campanyes i polítiques de responsabilitat social de la universitat. Com a membres de la comunitat universitària tenim el compromís i la responsabilitat de promoure la cooperació i la solidaritat com a valor propi de la UPC i contribuir a un món més equitatiu per ara i pel futur. Aquesta activitat neix a partir de la col·laboració del CCD-SDP i de la inquietud de millorar el coneixement que es té d’altres realitats, cercant la complicitat del PAS en el repte de construir un món més just a partir del seu dia a dia i dels projectes que es porten a terme en els diferents àmbits professional de la universitat, que impacten en la pròpia comunitat universitària i en la societat en general. Com a part fonamental de la seva missió al servei de la societat la universitat ha de participar activament en el foment de la solidaritat i l’equitat entre els pobles i en la promoció d’un millor desenvolupament humà i sostenible en un món desigual. La seva responsabilitat social i el Programa Solidari UPC, que es duu a terme amb recursos provinents de la Campanya 0’7%, s’alinea amb altres agents per millorar les condicions de vida de poblacions desfavorides."

Els participants en les sessions formatives han expressat la seva satisfacció, tant pels continguts i formats de les sessions, que han valorat molt positivament, com per haver-se pogut aproximar al coneixement de l'activitat de cooperació universitària al desenvolupament de la UPC.