Comparteix:

Africa Innova, Seminaris a Ghana i Burkina Faso

Rosa Maria Druguet, Anna Solans i Mariona Vidal, professores de l'ETSEIAT.

El passat mes de gener s’han impartit 3 seminaris relacionats amb la gestió de la innovació i la qualitat a estudiants de les universitats KNUST de Kumasi (Ghana) i Ouaga 3S de Ouagadougou (Burkina Faso). Els seminaris han estat impartits per tres professores de ETSEIAT a un total de 98 participants, com exercici pràctic dels seminaris s’han identificat sectors amb oportunitats d’innovació i sectors on aplicar millora continua.

La visita al dos països ha permès constatar el interès creixent per tirar endavant projectes innovadors, la implantació de la telefonia mòbil i la gran afició al Barça.


El primer seminari ha tingut lloc a la Université Ouaga 3S, els participants han treballat els sectors: productes agroalimentaris, comerç, formació i transport.


El segon seminari ha tingut lloc al Centre for Business Development (CBD) de KNUST, en aquest cas els sectors treballats han estat: serveis de càtering, editorial, enginyeria i disseny industrial.


El tercer seminari ha tingut lloc al departament de bioquímica de KNUST, en el que han participat estudiants i professors en una sessió d’intercanvi d’idees per potenciar la comercialització de projectes en l’àmbit de coneixement de la bioquímica. Els temes treballats han estat: salut, energia, begudes i ecoturisme.Ghana és un país d’una mida equivalent a mitja Espanya i una població de 25 milions d’habitants, en els darrers anys ha experimentat un gran creixement degut en part a la descoberta de petroli a les seves costes a principis d’aquest segle. L’índex de desenvolupament humà situa el país al lloc 135 de 187 i segons l’índex de competitivitat global és el país 103 del total de 144 avaluats.

Per la seva part Burkina Faso, amb una extensió similar a la de Ghana té uns 15 milions d’habitants i un creixement econòmic molt més moderat. Ocupa el lloc 181 segons l’índex de desenvolupament humà i el lloc 133 a l’ l’índex de competitivitat global.