Comparteix:

Aigua i sanejament a països en desenvolupament. Tesi Doctoral: Aspectos Clave para la Gobernanza del Agua rural: lecciones aprendidas de Tanzania.

04/05/2010

El proper 17 de maig a les 12h es defensarà la tesi doctoral d'ALEJANDRO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ DE PALENCIA, doctorand del Departament de Matemàtica Aplicada III, que duu per títol "Aspectes clau per a la governança de l'aigua rural: lliçons apreses de Tanzània.

El primer objectiu d'aquesta tesi és la identificació i anàlisi d'aspectes clau per a la governança dels serveis d'aigua rural en països que pateixen de baixos nivells de cobertura, alts índexs de pobresa, o que es troben en processos de descentralització, i reben un important suport de donants internacionals. Aquesta situació és comú per a molts països d'Àfrica Sub-sahariana. Per això es va triar Tanzània com a objecte d'estudi.

El segon objectiu d'aquesta tesi ha estat l'assaig de noves eines i mecanismes institucionals per a la millora de la eficiència, equitat i sostenibilitat en la provisió d'aigua a les zones rurals, amb especial èmfasi en el nivell de govern descentralitzat. Per a això es van desenvolupar experiències pilot així com processos d'investigació-acció. 

L'investigador Alejandro Jiménez ha desenvolupat una metodologia per al desenvolupament d'indicadors més complets d'accés a l'aigua, a partir del Mapeig de Punts d'Aigua (Water Point Mapping-WPM). La metodologia proposada, anomenada Mapeig Millorat de Punts d'Aigua, inclou la mesura de paràmetres bàsics de qualitat de l'aigua i estacionalitat dels serveis. La factibilitat i pertinència de l'adopció d'aquesta metodologia a nivell nacional es va desenvolupar satisfactòriament a manera d'experiència pilot en dos districtes de Tanzània, amb una població rural aproximada de 840.000 persones.

La tesi també analitza la sostenibilitat dels serveis d'aigua rural en relació al tipus de tecnologia utilitzada per a l'abastiment, basant-se en les dades de 6814 punts d'aigua, sobre una població equivalent al 15% de la població rural de Tanzània, i el procés de presa de decisions, des del nivell estatal al comunitari, per a l'assignació de recursos en el sector de l'aigua rural. Els resultats en els 4 districtes estudiats mostren que menys de la meitat dels projectes assignats es destinen a zones amb baixa cobertura de serveis. La incoherència entre el disseny i la implementació dels plans nacionals i la influència dels poders polítics locals són els majors obstacles per a una distribució equitativa dels recursos. 

Com a conclusió d'aquesta investigació, la tesi proposa que la resolució dels reptes actuals pel que fa a la governança de l'aigua rural implica l'adopció de paradigmes diferents: i) l'acceptació de l'aigua rural com un servei responsabilitat del govern i no de les comunitats; ii) la definició de les actuacions  en funció de les necessitats de les comunitats, i no de la seva capacitat de demanda, iii) l'establiment de sistemes d'informació interns que parteixin des del nivell local i estiguin adaptats a les capacitats d'actualització disponibles, iv) el desenvolupament de mecanismes per a l'orientació i el seguiment proper dels processos de presa de decisió a nivell local.

Títol: Aspectes clau per a la governança de l'aigua rural: lliçons apreses de Tanzània
Autor: Alejandro Jiménez Fernández de Palencia
Data: 17 de maig a les 12.00 hores
Lloc: ETSECCPB. Edifici C-1, Aula 002