Comparteix:

2015/09/08 - Beca de col·laboració al CCD - convocatòria oberta fins el 2 d’octubre

El CCD ofereix una beca de 15h setmanals per a estudiants de la UPC per col·laborar en tasques de suport.Dates del 2/11/2015 al 30/06/2016

Remuneració: 355,05€ import brut mensual (a descomptar una retenció del 2% IRPF)

Localització :  Edifici Til.lers 2a planta- Recinte de Torre Girona. Campus NordCompetències Genèrieques UPC a assollir durant la beca
Sostenibilitat i Compromís Social
Tercera llengua
Comunicació eficaç oral i escrita
Treball en equip
Ús solvent dels recursos d'informació
Aprenentatge autònom

Competències tècniques específiques:
Bon nivell i capacitat de redacció, en català, castellà i anglès
TIC: coneixements d'informàtica, Acrobat IN Design, Photoshop, HTML, Internet, Facebook...


Les persones que estigueu interessades heu d’enviar a info.ccd@upc.edu abans del 2 d’octubre a les 14h:

-       Un breu CV a on detalleu la vostra experiència a on s’inclogui la de cooperació al desenvolupament

-       Darrera còpia de la matrícula a la UPC

-       Còpia del DNI

 

Les entrevistes dels candidats preseleccionats tindrien lloc la setmana del 5 al 9 d’octubre.