Comparteix:

Beques del Govern de República Dominicana per a estudiar a la UPC

El passat mes de juny la nostra universitat va signar un conveni de col·laboració amb el Ministeri de Ciència de República Dominicana a través del qual el govern d’aquest país becarà fins a 40 estudiants dominicans per a venir a la UPC BarcelonaTech a realitzar un programa de màster universitari o doctorat.

 

És requisits d'aquests ajuts que els estudiants becats retornin al seu país un cop finalitzada la seva  formació a la nostra universitat.

 

Aquests setembre ja s'han incorporat els primers beneficiaris dels ajuts a les classes dels màsters en què han estat acceptats.

 

Més informació: www.upc.edu/sri