Comparteix:

2015/09/12 - Bones Pràctiques de Cooperació Universitària UPC destacades a la Guía que publica la Conferència de Rectors

Publicació de la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Públiques Espanyoles i la CUD (Cooperación Universitaria al Desarrollo)

 

La Guia ha estat elaborada pel Grup de Treball de Cooperació de la Comissió de Internacionalización  y Cooperación


És el primer cop que la Cooperació Universitària al Desenvolupament afronta l’autoanàlisi al detall i selecciona  una  relació d’activitats que destaquen sota el prisma dels criteris de pertinença, orientació a resultats, sostenibilitat i innovació.

Al recull es preesenta la selecció en diversos apartats (..formació, sensibilització, enfortiment institucional, programes de beques i ajudes...) tot amb la idea de donar a conèixer millor el treball que es porta a terme a les universitats.

Felicitats a les Bones Pràciques UPC.
Es poden consultar on line 

El Programa UPC Reutilitza a l’apartat de “Sensibilización”.


 

El projecte a la Xiquitania a l’apartat de “Fortalecimiento”