Comparteix:

Col·laboració amb la OMS per al disseny d'un sistema de vigilància de la malaltia de Chagas

09/07/2013

Aquest mes de juliol s'ha signat un acord de col·laboració entre la OMS i el Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) de la UPC per al disseny d'un sistema informàtic d'informació i vigilància de la malaltia de Chagas al món.

La malaltia de Chagas o tripanosomiosi americana és una malaltia causada per un paràsit que es transmet principalment mitjançant la picada d'unes xinxes (la vinchuca). És una malaltia endèmica a 21 països americans, tot i que la migració de persones infectades ha facilitat la seva propagació a altres zones del món. La malaltia és present sobretot en zones rurals i semi-rurals i també se la coneix com “el mal dels pobres” pel fet que sovint s'associa a la mala qualitat dels habitatges, on el paràsit troba refugi. Tot i que la malaltia pot romandre en el cos durant molt temps sense manifestar-se, a llarg termini genera afectacions cardíaques i gastrointestinals que poden resultar mortals. Es calcula que afecta a més de 10.000.000 de persones i que cada any causa la mort d’uns 50.000 malalts.

El mal de Chagas, com la lepra, el dengue o la malaltia de la son, forma part d'un programa de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que integra un total de 17 malalties tropicals desateses (NTD, Neglected Tropical Diseases), és a dir, malalties que no han rebut suficient atenció i que afecten sobretot a la població més empobrida. El programa NTD està elaborant una estratègia d'eradicació i/o control per a cadascuna d'aquestes malalties, també per al mal de Chagas, i un aspecte clau d'aquesta estratègia és la informació i vigilància. En el cas d’aquesta malaltia -per la que no existeix cap vacuna- els esforços es centren en la prevenció i control per tal d’eliminar la seva transmissió i facilitar assistència sanitària a les persones infectades o malaltes.

Aquest mes de juliol s'ha signat un acord de col·laboració entre la OMS i el Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) de la UPC per al disseny d'un sistema informàtic d'informació i vigilància de la malaltia de Chagas al món. Es tracta d'integrar una gran diversitat d’informació, des de dades mèdiques sobre població afectada, diagnosticada i tractada, o sobre vies de transmissió, fins a dades ecològiques per a conèixer millor el comportament de l'insecte transmissor. Aquest sistema ha de servir per a la informació i la presa de decisions que contribueixin al control de la malaltia. El treball és coordinat pel professor Alberto Abelló, del departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació (ESSI).

Image: “Chagas” by Flickr user Clonny, licensed through Creative Commons.