Comparteix:

Com integrar la competència genèrica Sostenibilitat i Compromís Social a la meva asignatura UPC - 20.10.2011

Taller organitzat per l'Insittut de Ciències de l'Educació ICE-UPC Oferta formativa dirigida al PDI FORMACIÓ PER A LA DOCÈNCIA 20 d'octubre de 9 a 14h a l'aula S219 Edifici Vèrtex- Inscripció OBERTA

L'EEES ofereix l'oportunitat de revisar la metodologia docent prestant atenció especial a l'adquisició de les competències genèriques.

Temari del TALLER:
1. La Sostenibilitat i el Compromís Social com a competència genèrica. Àmbits de la Competència
2. Activitats d'aprenentatge per al desenvolupament d'aquesta competència
3. L'avaluació de la competència Sostenibilitat i Compromís Social

Informació del Taller

Anar a l'ICE UPC