Comparteix:

Conveni amb WorldCoo, una plataforma de microfinançament

El passat 10 de gener de 2013 es va signar el conveni entre la UPC i WorldCoo

El passat mes de gener es va signar el conveni entre la UPC i WorldCoo, l'empresa que gestiona el portal www.worldcoo.com, i que té com a finalitat el finançament de projectes de cooperació, fonamentalment de l'àmbit tecnològic, a través de microdonacions de particulars i empreses. 

Worldcoo impulsa la responsabilitat social de les empreses, tot vinculant-les a projectes de cooperació, i pretén oferir una eina per a la comunicació, gestió i difusió de les polítiques socials de les empreses col·laboradores.

L'acord, d'un any de durada, preveu la col·laboració en diversos aspectes, com l'organització d'activitats relacionades amb la cooperació, la difusió de la plataforma, la col·laboració en l'avaluació tècnica de projectes, suport en l'àmbit TIC... 

La plataforma WorldCoo, que està en funcionament des del 8 de gener d'aquest any, compta ja amb 183 persones registrades i una empresa, i ha recollit ja més de dos mil euros.

El passat 28 de gener, la plataforma llançava una crida per la cerca de projectes relacionats amb l'Energia Sostenible.