Comparteix:

Convocatòria Contracte Predoctoral vinculat al Centre de Cooperació per al Desenvolupament

La convocatòria s'adreça a estudiants que vulguin fer la tesi doctoral en grups de recerca de la UPC, i estarà oberta fins el 31 de maig - AMPLIAT EL TERMINI FINS AL 15 DE JUNY

Dins el marc que estableix les Nacions Unides pel que fa referència als Objectius de Desenvolupament Sostenible, la recerca i la innovació en ciència i tecnologia són clau per a poder donar resposta a la millora de les condicions de vida per a tothom, sense deixar ningú enrere.

En aquest sentit, la UPC ha publicat una convocatòria per a un contracte predoctoral vinculat al Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD-UPC). La convocatòria es finança amb els recursos procedents de la Campanya 0’7%, que suma a l’aportació institucional, les aportacions voluntàries de l'estudiantat, PAS i PDI, i que constitueix el fons de solidaritat de la UPC.

Els projectes en els que s’han d'emmarcar les tesis doctorals han d'estar orientats a la reducció de la pobresa, les desigualtats i en programes que puguin beneficiar directament a poblacions vulnerables de països o regions amb IDH baix o molt baix.

La gestió d’aquesta beca de doctorat es farà a través del CCD. Trobareu les bases i la resta d’informació en aquest enllaç:

https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/vols-dedicar-te-a-la-recerca/ofertes-predoctorals/convocatories-especifiques-upc/convocatories-predoctorals-obertes