Comparteix:

Curs introductori sobre Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG), a la República Dominicana i Haití

Yraida Romano, investigadora del Centre de Política de Sòl i Valoracions, ens explica la seva experiència en formació sobre sistemes d'informació geogràfica el passat mes de juliol

Del 26 al 31 del passat mes de juliol s'ha realitzat un curs introductori sobre Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG), a la República Dominicana i Haití, coordinat per la Dra Pilar García Almirall i impartit per mi mateixa i per Alejandro Marambio, investigadors del Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV), i també ha comptat amb la col.laboració de Josefina Rosario, alumna del màster de Planificació Territorial i Urbana.

Aquesta curs forma part de les activitats programades dins del projecte "Implementació d'un SIG basat en OGC com a suport en el projecte Accés a l'aigua potable, sanejament ambiental integral i millora de les condicions de salut a la regió sud-est d'Haití i sud-oest de la República Dominicana ", que va ser recolzat pel Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) en el marc de la seva Convocatòria d'Ajuts del 2010.

Les comunitats beneficiàries d’aquest projecte són del conjunt de la població de la República Dominicana i Haití, que pateixen elevats nivells de pobresa. Un indicador és que més d'un 95% de la població s'abasteix d'aigua de rieres i els seus ingressos mensuals aproximats són de 21 €, per la qual cosa proveir aquestes comunitats de serveis bàsics com l'aigua potable és d'importància vital per als seus habitants. Considerem també que el desenvolupament d'un país i la millora del seu hàbitat estan completament relacionats amb l'ús i consum de l'aigua.

La realització d'una base de dades SIG per a aquest projecte aporta una considerable millora de la gestió del mateix, i contribueix al desenvolupament d'aquestes zones tan vulnerables. Al mateix temps, es duu a terme la transferència del coneixement de noves tecnologies que després poden ser utilitzades de forma independent en altres actuacions, contribuint a la millora de la gestió de futurs projectes.

L'experiència amb el treball realitzat ha estat molt positiva, el respecte, afecte i gratitud rebut del personal de la contrapart com dels beneficiaris amb què es va tenir contacte va ser molt gratificant, la situació d'aquestes zones és bastant crítica i el que podria ser poc per a nosaltres és molt per a ells. Entenem que hi ha molta feina per fer i parlem d’allò bàsic: aigua, menjar, casa,... Així que si el nostre treball pot ajudar a que algunes persones arribin a tenir encara que sigui el mínim, l'esforç ha valgut la pena.

Yraida Romano