Comparteix:

Curs TECNOLOGIA, COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ al Campus de Castelldefels

L'11 de novembre comença un nou curs de 20h d'introducció a la cooperació per al desenvolupament Tallers de 16h a 18h tots els divendres Lloc: Aula 20 de l'ESABCURS TECNOLOGIA, COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ 20h al Campus de Castelldefels
Gratuït amb possibilitats de reconeixement de crèdits
Per fer la inscripció cal enviar un correu a     daniel.lopez-codina@upc.edu 

 

Divendres 16-18h. Inici el proper 11 de novembre 2011

Lloc: ESAB Aula 20
Professorat:  Daniel López Codina- Director del CCD UPC


Programa:

1.       Introducció. D’una visió general de l’estat del món als Objectius del mil·lenni
 
2.       Cooperació Internacional per al desenvolupament (Actors i estratègies, eines, mètodes i prioritats)
 
3.       Ciència, tecnologia i desenvolupament humà (Agricultura i alimentació, aigua i sanejament, energia, salut, TIC….)
 
4.       Acció humanitària (definició, anàlisi crítica)
 
5.       El paper del cooperant (Comportaments correctes e incorrectes, valors, possibles problemes)
 
6.       Investigació per al desenvolupament humà
 
7.       La cooperació universitària per al desenvolupament a la UPC