Comparteix:

Dues associacions d'estudiants de la UPC han rebut ajuts de l'AGAUR

AUCOOP i Equal Saree han rebut aquest suport per als seus projectes a Etiòpia i la Índia

L'AGAUR ha donat suport als projectes d'AUCOOP i d'Equal Saree a través de la convocatòria d'ajuts per a associacions d'estudiants, que té per objectiu donar suport a les activitats que potencien l'internacionalització de l'associacionisme juvenil en l'àmbit universitari.

AUCOOP ha rebut un ajut de 1.750 € per donar suport al projecte que du a terme a Etiòpia, en col·laboració amb la Wollo Universtity, i que va rebre també suport del CCD en el marc de la darrera convocatòria d'ajuts. El projecte, a desenvolupar en els propers mesos, té per objectiu millorar els recursos relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació de que disposa la comunitat universitària de la Wollo University. En aquest projecte hi participen 8 membres de la UPC, entre estudiants i professorat de l'ETSETB, la FIB i la FME.

Equal Saree és una associació que treballa a la Índia, en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme com a eines de transformació social des de la perspectiva de gènere.  El seu projecte “iniciativa d’igualtat de gènere pel desenvolupament de la dona a la Índia”, que també va rebre el suport del CCD en la darrera convocatòria, ha rebut un ajut de l'AGAUR de 608,15€. En el marc d'aquest projecte, que té per objectiu sensibilitzar sobre les possibilitats de l'arquitectura i l'urbanisme com a eines de transformació social, Equal Saree durà a terme en els propers dies la primera part del tallerUrban International Workshop”.