Comparteix:

EduglobalSTEM uneix les STEM i l'educació per al desenvolupament humà i sostenible

La plataforma creada per l'Institut de la Sostenibilitat de la UPC i l'Escola de Cultura de Pau de la UAB conté eines i recursos per impartir les STEM amb una mirada d'educació per al desenvolupament humà i sostenible.

L'Institut de la Sostenibilitat de la UPC i l'Escola de Cultura de Pau de la UAB, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona han realitzat un projecte d'educació per a la justícia global, un dels resultats del qual és una plataforma per compartir recursos i eines per impartir les STEM amb una mirada d'educació per al desenvolupament humà i sostenible. EL portal està adreçat a docents de secundària, de batxillerat i Universitat.

A partir de l'experiència del projecte s'està creant una xarxa de docents per fomentar l'intercanvi de recursos i experiències entre el professorat que forma part de la xarxa.

El projecte pretén capacitar l’alumnat per a integrar els coneixements cientificotècnics en un marc ètic que els animi a utilitzar-los per a la transformació social a favor de la justícia global. Al web trobareu reflexió pedagògica, materials i recursos didàctics d’educació global, bones pràctiques i persones rellevants o interessades en la temàtica amb qui poder teixir xarxa. Finalment també s'hi recullen els resultats de jornades i cursos realitzats en el marc del projecte “Integrar i promoure les problemàtiques globals als ensenyaments cientificotècnics”.