Comparteix:

El Consell de Govern aprova un programa d'acollida de refugiats a la UPC

La UPC ha assumit com a propis els compromisos adquirits a través de l'ACUP i CRUE en els respectius posicionaments i es posa a disposició del Comitè Operatiu i del Pla de Ciutat Refugi de Barcelona

La situació d’emergència humanitària derivada de l’allau de persones que han fugit dels conflictes bèl·lics que afecten els seus països ha generat un fort corrent de solidaritat ciutadana, al mateix temps que diferents organismes i administracions s'han anat organitzant per donar-hi resposta. A Catalunya s’ha impulsat una acció conjunta coordinada des de la Generalitat, i també s'han articulat diverses iniciatives des de l’àmbit municipal. 

Les universitats no han restat alienes a aquesta situació i també a nivell estatal i català, a través de les seves xarxes de coordinació -la CRUE, l'ACUP i la XVU- s'hi han posicionat i han establert una certa coordinació al respecte. L'ACUP va fer una proposta d'acció conjunta que incloïa la participació en un comitè operatiu de coordinació.

La UPC, a través de l'aprovació d'aquest Programa d'Acollida de Refugiats, assumeix com a propis alguns dels compromisos adquirits a través d'aquests posicionaments conjunts i articula diferents iniciatives pròpies, a més de posar-se a disposició del comitè operatiu en què participa l'ACUP i dels diversos plans i iniciatives municipals dels llocs on s'ubiquen els campus i centres de la universitat. 

L'objectiu del Programa d'Acollida de la UPC és facilitar l'accès a la formació universitària a persones que han hagut de fugir dels seus països a causa de conflictes bèl·lics per tal que, un cop superada la situació de conflicte, hi puguin tornar i contribuir a la seva reconstrucció. A través d'aquest programa les persones refugiades podran accedir a ajuts per a la matrícula, a beques d'aprenentatge per tal que puguin disposar d'un complement econòmic, i a altres facilitats i serveis propis de la UPC. 

A través del Programa UPC Reutilitza se'ls facilitarà l'accés a equipament informàtic en suport als seus estudis i també se'ls oferirà la participació en diversos programes de la UPC, com és el cas de Salsa'm, el programa de mentoria de la UPC, l'atenció a la salut visual a través del CUV, suport lingüístic, etc. 

Les persones interessades en acollir-se al Programa o que vulguin tenir-ne més informació es poden posar en contacte amb el CCD

Telèfon: 934015961
e-mail: info.ccd@upc.edu