Comparteix:

El projecte col·laboratiu OpenStreetMap

19/03/2012

Jaume Figueras, Antoni Guasch // OpenStreetMap és un mapa col·laboratiu lliure i gratuït, un wiki-mapa. Podríem dir que OpenStreetMap és la wiquipèdia de la cartografia. Un grup de professors de la UPC estan treballant per impulsar aquest projecte a casa nostra, i proposen que la comunitat UPC s'impliqui en la construcció d'aquesta eina cartogràfica, aportant la informació que es reculli en els projectes.

A diferència d'altres mapes, OpenStreetMap es construeix en base a les aportacions d'informació cartogràfica de tots els seus usuaris, obrint així un enorme ventall de possibilitats per canviar les regles del joc pel que fa a la creació, actualització i ús de la informació relacionada amb els mapes.


El mapes han tingut i tenen un paper important en l'evolució de la societat. En els seus orígens, els mapes es van crear en benefici del estats i de les elits socials. Han estat utilitzats en el darrers segles per legitimar les colonitzacions i el dret de conquesta. No és estrany doncs que la creació de mapes estigués fins fa molt poc reservada als estats i, especialment, a les institucions militars.

 

A finals del segle XX hi ha un canvi important, donat que els mapes també passen a ser utilitzats per un part important de la població. Per trobar un carrer en una ciutat, per planificar unes vacances, o al GPS per decidir la ruta cap un punt de destí.Per donar resposta a aquest fet, unes poques empreses privades entren en el negoci dels mapes mitjançant l'elaboració de la seva pròpia cartografia o la compra de drets a institucions majoritàriament públiques. Aquesta situació té dues pegues importants. La primera es la concentració de la informació en unes poques mans, principalment institucions públiques, militars i empreses privades i, la segona, la manca d'interès de les empreses privades en cartografiar els països i regions pobres, en els que el potencial de negoci és escàs.

 

En els països pobres aquestes mancances son molt limitants, donat que la informació disponible està encara en mans de les elits polítiques i militars, que moltes vegades prenen decisions sobre el territori sense tenir en compte l'impacte sobre la població.

 

Tot això comença a canviar a partir de l'any 2004 en el que s'inicia el projecte OpenStreetMap (http://es.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap). Aquest és un mapa col·laboratiu lliure i gratuït, un wiki-mapa (podríem dir que OpenStreetMap és la wiquipèdia de la cartografia). Aquest projecte té el potencial per canviar les regles del joc en tot el que respecta a la creació, actualització i utilització de la informació relacionada amb els mapes.

 

Dins la comunitat d'usuaris d'OpenStreetMap pensem que aquest mapa, el seu entorn i les eines desenvolupades dins de i per OpenStreetMap poden ser d'especial utilitat per a la cooperació al desenvolupament, i en particular també per al CCD, tant per la gestió dels projectes de cooperació o com a resultat addicional d'aquests.


OpenStreetMap dins de les tasques humanitàries

 

Des de la seva creació OpenStreetMap ha col·laborat en tasques de cooperació i desenvolupament, tant és així que l'any 2009 es va crear un grup de treball específic. Aquest grup, anomenat HOT (Humanitarian OpenStreetMap Team), ha estat encarregat de nombrosos projectes, dels quals en presentem dos de significatius:


  • Map Kibera (http://mapkibera.org/): Kibera és el barri de barraques més important de Nairobi. Aquest barri va passar de ser un buit dins dels mapes a estar cartografiat, permetent adonar-se, a primer cop d'ull, que allí hi viu tota una comunitat. L'objectiu del projecte, a part de fer-ne la cartografia, va ser que fossin els propis habitants de Kibera qui el fessin posant en contacte gent jove amb noves tecnologies. A dia d'avui, si comparem OpenStreetMap i Google Maps a Kibera, queda palès que per a les grans corporacions a Kibera hi ha molt poca possibilitat de negoci.

 

igual que per Kibera, també es pot comparar Gaza, o molts d'altres llocs amb nul interès comercial:

 

 

 

 

  • Terratrèmol d'Haití el 2010: La comunitat d'OpenStreetMap, gràcies a la cessió de fotografies aèries per part de GeoEye, es va volcar a crear una cartografia completa d'Haití, fins el punt que aquesta era la cartografia utilitzada en els GPS dels equips de salvament de les Nacions Unides. Des d'OpenStreetMap, a més a més de crear la cartografia, es van proporcionar eines de treball per marcar les zones devastades de forma col·laborativa.

 

 

A dia d'avui també podem comparar la capital d'Haití, Port-au-prince amb Google (que va lluitar aferrissadament per que s’usés la seva cartografia privativa en lloc de la lliure d'OpenStreetMap)


OpenStreetMap i els projectes de cooperació de la UPC

 

El CCD va promoure al 2010 un projecte que, conjuntament amb la Universitat Politècnica de Madrid i dirigit per Claudia Uberhuaga (natural de Cochabamba, Bolivia), va tenir com a objectiu difondre el projecte col·laboratiu OpenStreetMap com a mitjà per a fer visibles les comunitats rurals de Bolívia que ara no surten als mapes i, per tant, no es tenen en compte a l'hora de prendre decisions que afecten al seu territori.

 

Un dels objectius del projecte era fer una prova pilot en la que es va formar a 20 membres de la comunitat indígena de la zona de Totora en la utilització del GPS, per tal que aquestes persones es desplacessin cadascú a la seva comunitat registrant els camins i altres punts d'interès, com centres de salut i esglésies. El resultat va ser molt bo i a nivell pràctic es van cartografiar la majoria de comunitats al voltant de Totora. En alguns casos, van haver de caminar més de dos dies per arribar a peu a la seva comunitat. La comparativa següent mostra els resultats de Google Maps i OSM a la zona de Totora.

 

 

I en la següent comparativa es veu el mapa de Totora fet pel grup de cooperació de la UPC i el de Google. Altres zones que es van cartografia van ser, per exemple, Aiquile, Mizque, la illa del Sol i Cliza.

 

 

També va ser objectiu del projecte la difusió del projecte en la comunitat universitària. Creiem que la difusió i formació és una de les tasques més importants que la UPC pot fer per contribuir de forma significativa al projecte OpenStreetMap.

 

És per això que creiem que OpenStreetMap hauria de ser l'eina cartogràfica de referència dels projectes de cooperació, on tots el projectes desenvolupats introduïssin la seva informació cartogràfica associada. També proposem que, a voluntat dels participants que disposin de GPS, es cartografiï al màxim les zones per on es realitzen els treballs de cooperació.

 

També animen a la resta de membres de la comunitat universitària a participar en aquest projecte cartografiant tots aquells elements que siguin d'interès en el territori a on vivim i per on ens movem. La informació sobre aquest projecte la trobareu a http://wiki.openstreetmap.org.


Si voleu saber més d'aquest projecte i d'aquesta eina, contacteu amb Toni Guasch i Jaume Figueras.


Recursos:


Eina per compara dos mapes diferents.

http://tools.geofabrik.de/mc/

 

Mapa d’accessibilitat amb cadira de rodes.

http://wheelmap.org/

 

Pàgina Web del Humanitarian OpenStreetMap Team (H.O.T.)

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Humanitarian_OSM_Team

 

Pels amants del senderisme. Camins de Gran Recorregut (GR), de Petit Recorregut (PR) i altres.

http://hiking.lonvia.de/es/

 

Si voleu un mapa pel vostre GPS de muntanya

http://downloads.cloudmade.com/

http://garmin.openstreetmap.nl/

http://mapas.alternativaslibres.es/descargas.php

 

Si voleu un mapa per navegar (GPS de carretera) amb un telèfon Android o iPhone

http://www.navmii.com/navfree/