Comparteix:

Elaboració del Pla UPC Cooperació 2015 - fase de diagnòstic

20/12/2010

La cooperació al desenvolupament a la UPC ja té una trajectòria: des de la constitució al 1992 del CCD fins avui ha anat creixent, madurant i aprenent. En aquests moments, es constata la necessitat que la UPC es doti d'un instrument que permeti definir i orientar el seu compromís en l’àmbit CUD de cara als propers anys.

Des del Comissionat de Sostenibilitat, Cooperació i Desenvolupament s'està impulsant un procés participatiu que conclourà amb l'elaboració d'un document estratègic que orienti les polítiques i l'activitat de la UPC en el camp de la cooperació internacional al desenvolupament per al període 2011-2015.

La fase inicial d'aquest procés consisteix a fer una diagnosi de la situació actual i ens ha de portar a l'elaboració d'una primera proposta de treball que se seguirà debatent durant els propers mesos. S'espera que a l'abril aquest document pugui ja ser aprovat pels òrgans de govern de la UPC.

Per a afrontar el repte d’elaborar el Pla UPC Cooperació 2015 no partim de zero: des de fa aproximadament dos anys s’han anat duent a terme diverses accions de debat, anàlisi i recollida d’informació sobre la CUD a la UPC, que ara permeten iniciar el procés a partir d’alguns punts d’acord, i també d’alguns punts de discrepància que cal que el procés pugui clarificar.

Al desembre de 2008 i fins abril de 2009 es va dur a terme el Debat del CCD, un debat obert però adreçat especialment a les persones actives en cooperació al desenvolupament i en particular vinculats a l'activitat del CCD. Tot i que la participació en el Debat va ser escassa pel que fa al nombre de persones, sí que va comptar amb un nombre elevat d'aportacions sobre diversos temes que van permetre visualitzar diversos punts d'acord i diverses temàtiques al voltant de les quals es genera un interessant debat.

Entre el gener i l’abril de 2010, la CUDU va realitzar, per encàrrec del CCD, una anàlisi de la CUD a la UPC, en base a entrevistes, enquestes i treball amb grups focals, de la qual se’n deriva un “Informe sobre la CUD a la UPC”, que sobretot contribueix a donar una idea de la imatge que té el conjunt de la comunitat universitària de la CUD a la UPC, el que és actualment i el que creuen que hauria de ser.

D'altra banda, existeix un ampli marc normatiu i legal, tan espanyol com català, que clarifica i regula el paper de les universitats com a agent de cooperació al desenvolupament, i el paper de la ciència i la tecnologia per al desenvolupament. A més a més, des de fa anys les universitats catalanes i espanyoles han fet un treball d’anàlisi i definició de la CUD, una concreció del qual és el Codi de Conducta de les Universitats en matèria de cooperació al desenvolupament, que també pot servir de fonament per a l’elaboració del Pla a la UPC.

Finalment, l'elaboració del pla troba també un encaix amb el desenvolupament de la revisió i elaboració de la segona fase del Pla UPC Sostenible 2015.