Comparteix:

En marxa una seixantena de projectes de cooperació internacional i local

La UPC posa en marxa 63 projectes de cooperació internacional, cooperació local i educació per al desenvolupament, a través de la 27a Convocatòria d'Ajuts del CCD.

 

 

La Convocatòria del CCD té per objectiu recolzar la participació dels i les membres de la UPC en la seva participació en projectes de cooperació internacional i local, així com d'educació per al desenvolupament i sensibilització. Sota la premissa de posar la ciència i la tecnologia al servei del desenvolupament humà sostenible, el CCD facilita que l'estudiantat, PAS i professorat participi en projectes en col·laboració amb ONG, entitats socials i universitats dels països del Sud. 

En els 63 projectes aprovats hi participaran més de 300 persones entre PAS, PDI i estudiants, i més de 150 es desplaçaran sobre el terreny per participar en projectes internacionals. 

A través de la Convocatòria del 2019, la 27a que posa en marxa el CCD, s'han assignat 272.000 euros. El fons que fa possible aquesta convocatòria prové de la Campanya 0'7%, que suma a l'aportació institucional les aportacions voluntàries dels estudiants a través de la matrícula i del personal a través de les nòmines.