Comparteix:

Encara queden places al Programa de Voluntariat TIC!

A través d'aquest programa, estudiants de la UPC donen suport tecnològic a entitats socials. Els estudiants de grau poden optar al reconeixement d'ECTS.

El Programa de Voluntariat TIC de la UPC posa en contacte estudiants amb entitats socials per dur a terme un projecte o un suport en l'àmbit tecnològic. Formació TIC als seus usuaris, desenvolupament de pàgines web o aplicacions mòbil, solucions tecnològiques adaptades per millorar la gestió o el funcionament... Amb la filosofia de l'Aprenentatge Servei, aquest programa permet a estudiants millorar la seva formació, posar en pràctica els seus coneixements, i alhora entrar en contacte amb entitats que duen a terme projectes socials i solidaris. 

Amb una dedicació d'unes 3-4 hores setmanals, els estudiants realitzen aquest suport, que esdevé una oportunitat de millora molt important per als projectes socials i solidaris. Les entitats també es comprometen a participar de la formació dels estudiants, elaborant un pla d'acollida a l'entitat i acompanyant els voluntaris en l'acostament a la realitat social sobre la que incideixen. 

Els estudiants de grau de la UPC, a més a més, poden optar al reconeixement de fins a 6 ECTS, en funció de les hores dedicades al projecte. 

A la pàgina web del Voluntariat TIC hi ha la relació de places que encara queden disponibles. Animeu-vos a participar-hi!