Comparteix:

Es preparen les II Jornades de l’Observatori de Cooperació Universitària al Desenvolupament (OCUD)

Els propers dies 20 i 21 d’octubre 2011 es celebraran a Girona les II Jornades de l'OCUD

Aquest any la Universitat de Girona (UdG) acollirà la segona edició de les Jornades de l’OCUD-CRUE. 

L'objectiu principal és el de contribuir a millorar el coneixement i la rendició de comptes en matèria de cooperació universitària al desenvolupament.

Es treballarà en base als reptes d’integrar la CUD en l’EEES, la mobilització d’estudiants, la cerca de vies alternatives per al finançament i sobre com anar més enllà en l’aplicació del Codi de Conducta en Cooperació al Desenvolupament que ha estat aprovat per la pràctica totalitat de les universitats espanyoles.
programa


Les jornades donen continuïtat a les que es van celebrar a Oviedo l’octubre del 2009, conclusions I Jornades OCUD