Comparteix:

II Jornades de l’Observatori de Cooperació Universitària al Desenvolupament (OCUD)

Durant els dies 20 i 21 d’octubre la Universitat de Girona va reunir un bon nombre de responsables i gestors de la CUD de les universitats espanyoles amb motiu de la celebració de les II Jornades OCUD.

En aquesta edició el treball es va centrar les experiències i perspectives de futur en diferents temes estratègics, com ara els criteris de reconeixement de l’activitat CUD als estudiants en el marc de l’EEES o les bones pràctiques relatives al potencial de les TIC en la sensibilització de la comunitat universitària i la mobilització d’estudiants. També es van posar en comú els avanços del Grup de Treball d’Investigació, Innovació i Estudis per al Desenvolupament del Consell de Cooperació, així com els nous programes CUD al voltant de les línies d’Educació per al Desenvolupament i d’Enfortiment institucional.

 

Finalment es va abordar el projecte de cooperació de la CRUE entre universitats espanyoles i la Universitat de l’Estat d’Haití (UEH) que properament es posarà en marxa. Aquest programa inclou diferents línies d’acció, bàsicament un programa de beques de postgrau per estudiants haitians en determinats camps que han estat definits com a prioritaris per la reconstrucció del país i la col·laboració acadèmica amb la UEH en 4 àmbits: suport tècnic en l’àmbit d’aigua i sanejament, millora de les biblioteques i de l’accés a la informació científica, formació de mestres, i millora de la gestió universitària. Aquest programa ha estat aprovat per l’AECID en el marc de la convocatòria PCI.

 

La UPC és l’encarregada de coordinar una de les quatre àrees temàtiques (aigua i sanejament) que integren aquest programa de la CRUE. A més, a través del CCD ha assignat una beca a un estudiant haitià que cursarà el Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals a l’EPSEM.

 

 

programa de les Jornades OCUD 2011
presentacions Jornades OCUD 2011