Comparteix:

Integrar i promoure les problemàtiques globals en els ensenyaments científico-tècnics, un projecte d'EpD de formació del professorat

14/03/2016

En un context en què les disciplines cientificotècniques generalment no integren aquelles competències transversals necessàries per comprendre la complexitat social, gestionar la incertesa i prendre decisions en un context global, l'Educació per al Desenvolupament (EpD) o l'Educació Global (EG) pretenen aportar reflexions i propostes per a un replantejament en relació al currículum en l'educació superior i secundària.

En particular, pretenen aportar un canvi en el pensament i en les actituds, a partir d'una proposta pedagògica que persegueix integrar les dimensions socials, culturals, morals i ètiques. L'EpD, sens dubte, representa una base sòlida sobre la qual se sustenten els pilars de les activitats relatives a la Cooperació al Desenvolupament.

El grup de recerca Engineering Science and Global Development (EScGD) de la UPC està a punt de posar en marxa el projecte que es presenta sota el títol "Integrar i promoure les problemàtiques globals en la formació científico-tècniques" i que compta amb la participació financera de l'Ajuntament de Barcelona.

Sota aquestes premisses, aquest projecte integra un curs dirigit a grups de professors d'universitat i de secundàriaamb l'objectiu d'implementar de manera efectiva a l'aula activitats d'innovació docent que integrin aquelles competències transversals vinculades als Objectius globals de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Més informació a qui vulgui participar: david.requejo@upc.edu
En aquest article podreu conèixer més sobre les diferentes estratègies per a desenvolupar l'EpD.