Comparteix:

IV Jornades OCUD: Universitats 2030-

Del 15 de setembre de 2016 al 16 de setembre de 2016 organitzades per l’Observatori de Cooperació Universitària al Desenvolupament (OCUD) es celebren les IV Jornades OCUD a la Universitat de Valencia.

Proposta de treball:  

  1. Fer visibles i reflexionar al voltant de models que integrin transversalment els compromisos de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030 a les universitats. 
  2. Reflexionar entorn la vinculació de la CUD amb les altres polítiques  universitàries de Compromís Social en relació amb els ODS.
  3. Identificar els reptes i dificultats a l’hora d’afrontar la incorporació de la Agenda 2030 en la definició de las estratègies CUD i la gestió universitària


De manera transversal se incorporen els cinc eixos centrals de l’Agenda: planeta, persones, prosperitat, pau i aliances


Les Jornades s'adreçen als responsables polítics i tècnics de la CUD, sostenibilitat, gènere, investigació i transferència,  assumptes acadèmics, gerències i les associacions d’estudiants interessades en incloure l’Agenda 2030 entre els seus àmbits d’actuació.

URL de les Jornades: http://www.ocud.es/ivjornadasocud/

 

Recursos:  http://www.fundaciouv.es/cooperacio/encuentrounesco/index.asp?pagina=1399