Comparteix:

Jornada Salut amb Energia a l’Àfrica

El passat 13 de febrer es va celebrar a la Sala d’Actes de l’edifici Vèrtex del Campus Nord una jornada organitzada conjuntament per la UPC i Mans Unides sobre la vinculació entre l’accés a l’energia i la salut a l’Àfrica Subsahariana. Al llarg del matí es va presentar la vinculació entre aquests dos aspectes, la salut i l'accés a l'energia. L'ús de determinades fonts d'energia, com la crema de biomassa a l'interior de les llars, provoca problemes de salut, sobretot respiratoris i de visió, entre d'altres problemàtiques. A més a més, l'energia és fonamental per a moltes de les activitats humanes, però és especialment crucial per a les activitats sanitàries: conservació en fred de mostres, medicaments i altres materials, il·luminació, refrigeració i calefacció de sales i quiròfans, funcionament dels aparells...

A la jornada es va posar de rellevància la importància de l’accés a fonts d’energia modernes i sostenibles per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, en contraposició al fet que aquesta temàtica, l'energia, no hi és contemplada. A continuació es van presentar casos i experiències en diversos països: Moçambic, Ghana, Cameroun, Sierra Leone i Malawi.

Al final de la sessió es va fer una taula rodona amb representants de diverses institucions de recerca, així com diputats del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats, amb els quals es va poder debatre sobre el paper d’aquestes institucions pel que fa al tema energètic, així com la situació difícil i les perspectives de l’ajuda al desenvolupament en els moments actuals de crisi econòmica.