Comparteix:

Jornades Reutilitza

Del 6 al 10 de maig es va celebrar una nova edició de les Jornades Reutilitza

El programa Reutilitza de material informàtic de la UPC es van celebrar entre els dies 6 i 10 de maig a la UPC. Aquest programa, coordinat conjuntament entre TxT, el CCD i la FIB, té per objectiu recuperar material informàtic procedent de renovacions a la UPC per posar-los a disposició de programes socials i projectes de cooperació al desenvolupament. 

Aquest curs 2012-2013 s'han celebrat dues edicions de les Jornades Reutilitza, al novembre i al maig. Al llarg d'aquestes jornades, estudiants de diverses assignatures de la FIB han participat en la tria, recuperació i reparació dels ordinadors, a través de les assignatures: Interfícies de Computadors, Software Lliure i Desenvolupament Social, Arquitectura del PC i Administració de Sistemes Operatius. 

Entre totes dues jornades hi han participat uns 250 voluntaris i s'han reparat 190 equips, que es posaran a disposició de les entitats i projectes que ho sol·licitin.

Contactar amb el Programa Reutilitza: reutilitza@txt.upc.edu